Kastgrenar

Inom friidrott handlar det inte bara om att man ska springa eller hoppa. Det finns också grenar där det handlar om att man ska få iväg ett föremål så långt som möjligt. Det kan vara en kula, ett spjut eller en så kallad slägga. Det finns också möjlighet att kasta diskus inom friidrott.

Spjutkastning

Ett spjut är en lätt metallstav som är vass i båda ändarna. Man kastar det genom att ta sats och så springer man mot en vitmålad planka. Den får man inte trampa över, då blir kastet ogiltigt. För att kastet ska vara giltigt måste spjutet landa stående och stå kvar. Dessutom ska det landa innanför linjerna på banan.

Diskus, kula och slägga

Inom alla de här grenarna står deltagaren inne i en cirkel. När en kula ska iväg får deltagaren ha den på axeln. Kastaren ställer sig i bortre delen av cirkeln och sedan hoppar denne framåt. När framkanten av ringen nås stöts kulan iväg.

När det gäller diskus och slägga snurrar kastaren runt inne i ringen och släpper sedan iväg föremålet. Föremålet ska sedan hamna innanför banans linjer. Det finns en skyddsbur runt kastaren som gör att föremålet inte kan slungas iväg mot publiken.

Gemensamt för de här grenarna är att kastaren inte får kliva på eller utanför ringen fram tills dess att föremålet har landat. Det är okej att ramla så länge man gör det innanför ringen. När föremålet har landat får man lämna ringen. Det ska dock alltid lämna ringen bakåt. Om en tävlande trots allt går ut framåt kommer denne att bli diskvalificerad och kastet gills inte. Det gäller alltså att tänka efter en hel del när man kastar.