Grenar som involverar hoppande

Förutom hinderlöpning och häcklöpning finns det också andra grenar som involverar att man ska hoppa. De allra flesta har antagligen sett höjdhopp, stavhopp, längdhopp och tresteg på kanaler som SVT med mera. Det är nämligen de här grenarna som också handlar om hoppande i olika former.

Höjdhopp

I höjdhopp ska deltagaren ta sig över en ribba som ligger på en ställning. Bakom ribban finns en mjuk matta att landa på. Deltagaren ska springa mot mattan och sedan ta i med benen för att ta sig över ribban.

Stavhopp

Stavhopp fungerar i princip på liknande sätt men där är ribban mycket högre och deltagaren får använda sig av en stav för att ta sig över. Deltagaren springer med staven mot ribban, sätter staven i marken, följer med den upp och tar sig förhoppningsvis över ribban.

Längdhopp och tresteg

I både längdhopp och tresteg handlar det om att hoppa så långt som möjligt. Deltagaren springer fram mot en planka. I längdhopp sker avhoppet där och deltagaren hoppar ut i en sandgrop. I tresteg börjar istället en serie hoppande i tre långa kliv. Sedan kommer ytterligare en planka och där hoppar deltagaren av.