Friidrott i skolan

Skolidrott är ett mycket omdiskuterat ämne men det finns med i Skolverkets läroplaner och det ska med andra ord förekomma i skolan. Friidrott är faktiskt ett mycket bra val att ha med på idrottslektionerna. Det ger eleverna tillfälle att prova på många olika idrotter och eftersom man tränar på sin egen nivå behöver man inte känna sig pressad att behöva klara av att hoppa höga höjder. En annan fördel är att många elever kan vara med och träna. Kanske kan man hyra en utomhusarena i närheten? Då kan olika årskurser tävla mot varandra och då behöver de individuella resultaten inte heller vara lite viktiga. Man kan göra hela dagen till en riktig friidrottsdag och dessutom kan man ordna en mångkamp för de elever som vill. Om några elever inte vill springa eller hoppa kan de kanske gå eller hjälpa till som funktionärer. Inom friidrott finns det nämligen också gångtävlingar. Där handlar det om att gå snabbt, eller om att orka gå en längre sträcka. Dessutom behövs en hel del funktionärer. Alla elever behöver alltså inte tävla eller träna i alla grenar.

Elever som inte kan vara med

Ett problem man kan stöta på med att träna friidrott utomhus i skolan är att det kan vara svårt för allergiker att vara med. Det kan finnas en hel del pollen i luften och när det gäller till exempel höjdhopp kan mattan vara full av pollen. Det gäller dock att man också anpassar undervisningen till de elever som har svårt att delta. Kanske finns det en arena inomhus som kan användas? Höjdhopp och löpning kan också tränas inne i skolans gymnastiksal. Det gör att alla elever kan prova på sporterna. Elever som sitter i rullstol, har nackproblem eller liknande kan också ha svårt för att vara aktiva och träna friidrott. Man kan inte tvinga en rullstolsburen person att hoppa höjdhopp och om en elev har problem med nacken kan sådana landningar sluta i katastrof.

Att anpassa undervisningen

Det är oerhört viktigt att man som lärare anpassar sin undervisning till alla elever. Annars kommer snart eleverna att tycka att undervisningen är tråkig. Om de finns rullstolsburna i klassen kanske man kan låna in fler rullstolar och låta alla tävla i lopp med rullstolar, kulstötning från rullstol med mera?