Vad kostar friidrott?

Eftersom friidrott blir alltmer populärt undrar många säkert hur mycket det kostar. De goda nyheterna är att friidrotten är en av de billigaste sporterna i Sverige, även om kostnaderna har ökat. Kostnaderna kan delas in i tre kategorier: avgifter, resor och utrustning.

Avgifter

Med avgifter avses medlemsavgiften i en idrottsförening. Den brukar betalas per år och varierar mellan klubbar. Avgiften kan ligga på mellan 400–2 000 kronor per år. Den som vill tävla aktivt betalar mer.

Resor

Eftersom friidrotten är tävlingsintensiv innebär den också mycket resor och skjutsning. Detta kan bli mycket dyrt för de som tävlar ofta. För den som lever på en strikt budget kan resorna bli den svåraste delen ekonomiskt. Om du vill satsa på sporten är det därför bra att se över finansieringsalternativ. En möjlighet att tillfälligt lösa problemet är att ta ett lån om det inte finns tillräckligt med medel över under en viss månad. Då är det förstås viktigt att veta att du kan betala tillbaka lånet, och att jämföra olika alternativ så att du inte får dåliga villkor. På Lånakuten.com kan du få hjälp med det.

Utrustning

Materialkostnaderna är generellt sett låga. Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet från 2009 ligger de på runt 1 000 kronor per år. Det du måste köpa själv är främst träningskläder och träningsskor (exempelvis skor för löpning) eftersom exempelvis häckar och spjut tillhandahålls av idrottsklubben. Den som tävlar bör även köpa klubbkläder.