Sport och övergrepp samt mobbning

Under de senaste åren har det talats om att en hel del övergrepp har förekommit inom sporter. Friidrotten är inget undantag. Även här har barn och ungdomar blivit utsatta för att vuxna personer har utsatt dem för olika former av övergrepp. Inom sporter kan det också förekomma mobbning. Men vad ska man göra om man utsätts för mobbning eller övergrepp?

Polisanmälan

Om mobbningen är allvarlig eller om det är ett övergrepp man har utsatts för är det alltid dags att polisanmäla saken. Det gör inte saken ogjord men man kan slippa bli utsatt i framtiden.

Kompisstödjare

I skolor finns ofta Friends kompisstödjare. De kan också vara aktiva inom idrotter. De kan hjälpa till om man blir mobbad eller liknande.

Prata med en vuxen

Oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen kan man prata med en annan vuxen om vad man har blivit utsatt för. Då kan man få hjälp att hantera situationen och man kan också få tips på vad man ska göra. Det kan kännas jobbigt att tala med någon men man behöver absolut inte skämmas för det man har blivit utsatt för.